Infrapanely
Infratopení
Sálavé topení
Topný obraz

Infrapanely Xenylla Sundirect šetří vaše peníze i vaše zdraví!

Snadná instalace

Každé balení panelu Xenylla
Sundirect obsahuje vše,
co k instalaci potřebujete,
a tak vám potrvá okolo 5 minut!

Poté si již užívejte tepla domova,
naše infrapanely totiž nevyžadují
žádnou údržbu.

Úspora energie

Infračervené topné panely ohřívají
přímo předměty a lidi v okolí. To přináší
velkou efektivitu vytápění a značnou
energetickou úsporu.

Jakmile teplota v místnosti dosáhne
požadovaných hodnot, tak se panel
pomocí termostatu automaticky
vypne a udržuje v místnosti stabilní
a příjemnou teplotu.

Myslíme ekologicky

Xenylla Sundirect chce pozitivně přispět k životnímu prostředí, a proto při výrobě používáme pouze bezolovnaté materiály (RoHS).

Naše infrapanely mohou plně nahradit konvenční vytápění, nebo být ideálním zdrojem doplňkového topení,
sezonního vytápění (chaty, lázně), a to i v kombinaci s jinými alternativními zdroji energie.

Topné infrapanely ohřejí okolní stěny a předměty o několik stupňů °C a po vypnutí termostatem vrací tepelnou energii zpět.

Tím  dojde k výrazným úsporám oproti konvenčním systémům. Topíte zdravě a ekonomicky!